ติดต่อเรา

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โทร : 0-3451-6050 โทรสาร : 0-3451-6505 , มือถือ 093-1080666
227 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์ : www.kri.mcu.ac.th
อีเมล์ : MCU_KAN@hotmail.com