นางสาวชนัดดา วงศ์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ในนามวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ อนุโมทนาบุญขอบคุณ นางสาวชนัดดา วงศ์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด ให้กับวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอน

kanchanarom nimnoi