โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

        สัมมนาการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการพระสอนศีลธรรม และข้อปฏิบัติของพระสอนศีลธรรม

  ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 วันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

   

waraporn pakpoom