ขอเชิญญาติโยมทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือน”พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์”

🔸ขอเชิญญาติโยมทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือน “พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์” อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม “หล่อด้วยทองเหลือง” และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “มณฑปจตุรมุข” เพื่อประดิษฐ์สถานไว้ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์         บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี🔸

ประกอบพิธีเททองในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมมาร่วมงานบุญพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ 
🔸ร่วมบุญเทหล่อรูปเหมือน🔸
“พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์” และ “มณฑปจตุรมุข”
👉ตามกำลังศรัทธาหรือแจ้งความประสงค์ เงินร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี,เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม,รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี 081-857-7478 หรือ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย 086-661-1938

เปิดร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไป

 

ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

waraporn pakpoom