พิธีทำบุญวันครบ ๙๑ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๘) และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

          วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ได้จัดงานเนื่องในวันครบรอบ ๙๑ ปี ชาตกาล พระธรรมคุณาภรณ์ (หลวงพ่อไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมญาติโยมที่มาร่วมภายในงาน ร่วมทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง)  และในช่วงเวลา ๑๒.๓๐ น. พระเดชพระคุณ  พระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ได้สวดทักษิณานุปทานและรับถวายผ้าป่าบำรุงการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี โดยมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะของ พระอาจารย์สมมารถ อริยสาโร ประธานชมรมสวนป่ากาญจนาแผนโบราณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี  

         พร้อมกันนี้ในช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน จำนวน ๖๙๑ ชุด โดยมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.              รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี เป็นตัวแทนมอบข้าวสาร จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งได้รับการถวายมาจาก                                  “หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล” และคณะ  ให้แก่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี          โดยมีพระเดชพระคุณพระบวรรังษี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานในการแจกทานครั้งนี้

ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประมวลภาพภายในงาน

waraporn pakpoom