” ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค 19 ” อำเภอสังขละบุรี

  ” ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค 19 “

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 2564 โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รก.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้  ” ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค 19 ”  โดยได้มอบหมายให้พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ รวบรวมปัจจัยและมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร แฮลกอฮอล  ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยวัดวังก์วิเวการาม โดยส่งมอบ ณ จุดรับสิ่งของบริจาควัดท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ เพื่อส่งไปช่วยอำเภอสังขละบุรี เพราะไม่สามารถขึ้นลงได้ทุกทางจึงให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีมารับมอบแทน

waraporn pakpoom