“ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และนิสิตเก่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)”

 

 

waraporn pakpoom