“ศูนย์พักคอย” ดูแลโควิค-19″ ชุมชน ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ศูนย์พักคอยดูแลโควิค-19 ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

waraporn pakpoom