พิธีทำบุญวันครบ ๙๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๘) และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

••เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น.••
ทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทำบุญวันครบ ๙๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๘) และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ได้รับการถวายพระพุทธรูปสมเด็จพระปฐม เพื่อประดิษฐานในอาคารปฏิบัติธรรม จาก พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร.(เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ และเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน และพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจกทุนการศึกษาแก่คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสะพาน อีกวาระหนึ่งด้วย ••
••ณ สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
👉เครดิตภาพ พระมหาพุทธิภัทร ธมฺมปญฺโญ/สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

waraporn pakpoom