ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างวิทยาลัยสงฆ์ ทำบุญครบรอบซาตกาล ๙๐ ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ
พระธรรมคุณาภรณ์(ไพบูลย์ กตปุญ์โญ)
♦♦♦ ในวันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ♦♦♦
♦♦♦ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ♦♦♦
ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
😊 สามารถร่วมบุญได้ที่ 😊
⇒ ธนาคาร : กรุงไทย
⇒ เลขที่บัญชี : 9600503672
⇒ ชื่อบัญชี : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์)
⇒ สาขา: ตลาดผาสุกกาญจนบุรี
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Avatar

waraporn pakpoom