ประชุมนโยบายวางแผนและพัฒนา

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

         โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้มีการจัดประชุมนโยบายและวางแผนพัฒนา  โดยมี #พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. เป็นประธานการประชุม และ #พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาสังคม และคณะสงฆ์ ของห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นไป    

waraporn pakpoom