โครงการเปิดการศึกษา ไหว้ครู และปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพระเดชพระคุณ #พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียน เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตจำนวน ๓๓๔ รูป/คน พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ประจำห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณาจารย์ คณะกรรมการด้านกิจการนิสิต และนิสิต โครงการขายห้องเรียน มจร. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

 

 

 

 

Avatar

sarinee saisungkasiripong