การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา โครงการวิปัสสนาที่ล้านนายังมีหวัง วันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

waraporn pakpoom