งานพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

 

waraporn pakpoom