เปิดรับสมัคร นิสิต มจร โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

🔶ขอเชิญชวน ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี                                    และผู้จบนักธรรมชั้นเอก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร🔶

👉ระดับปริญญาตรี📚
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

👉ระดับประกาศนียบัตร📑
👉  หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)📓
👉  หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)

🔶ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาเล่าเรียน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี🔶

“สามารถติดตาม ข่าวสารได้ที่ ข้อมูลด้านล่าง”

🔊 http://www.kb2.mcu.ac.th

🔊 @Line : http://line.me/ti/p/%40yyx7080n

 

ติดต่อสอบถาม : 034516050,0931080666,0866611938,0818180949

🔽🔽 สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้เว็บไซค์นี้

🔊http://www.kb2.mcu.ac.th

➡️ สมัครได้วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

waraporn pakpoom