พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง รับการถวายโล่รางวัลสันติภาพโลก ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  โดยโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ร่วมจัดงานพิธี รับโล่รางวัลสันติภาพโลก “แด่ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)”

     โดยมีคณะอาคันตุกะศิลปินนานา ชาติ 18 ประเทศ จากทั่วโลกเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี “แด่ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)“เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง  รับการถวายรางวัลสันติภาพโลก จาก Mr.Miroclav Fabian ผู้แทนคณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีดร.อำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวิสุทธรังษี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมต้อนรับ

      ต่อจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้แทนการถวายโล่โดย  Mr.Miroclav Fabian ชาวสโลวาเกีย เป็นผู้แทนคณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติ  ได้รับการถวายถ้วยรางวัล  World Peace Trophy Award  สันติภาพโลกจาก “แด่ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)” เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  แห่งเทศกาล Thailand International folklore Festival จากมูลนิธิส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมสุรินทร์ The Foundation of Cultural Heritage Promotion Surin Province โดยมีศิลปินแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติรวม ๑๘ ประเทศเข้าร่วมพิธี

จากนั้นพระราชวิสุทธิเมธี ได้เป็นประธานมอบรางวัลเพชรแห่งเอเซียให้กับอาคันตุกะศิลปินนานาชาติ จำนวน 4 ท่าน จาก 18 ประเทศ และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติ เพื่อเป็นที่ระลึก

                                ♦••ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง••♦

 พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)” เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

โล่รางวัลสันติภาพโลก World Peace Trophy Award

คณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติร่วมถ่ายภาพหมู่กับ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)“เพื่อเป็นที่ระลึก

คณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติร่วมถ่ายภาพหมู่กับ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)“เพื่อเป็นที่ระลึก

 

คณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติร่วมถ่ายภาพหมู่กับ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)“เพื่อเป็นที่ระลึก

 คณะอาคันตุกะศิลปินนานาชาติร่วมถ่ายภาพหมู่กับ พระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)“เพื่อเป็นที่ระลึก

 

 

 

waraporn pakpoom