กฐินพระราชทานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประจำปี ๒๕๕๘ วันเสาร์, 07 พฤศจิกายน 2558

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมเจ้าท่า ประจำปี 2558
พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมในพิธี
โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม เป็นประธานสงฆ์ในการรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

 

waraporn pakpoom