88070

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติโสภณ มอบสถานที่ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นศูนย์พักคอยดูแลโควิค-19 ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน

waraporn pakpoom